Sour worms

Tassande springer jag
Upp ner, upp ner
Inte ett knyst
Ljudlösa andetag formar ett fiktivt moln av förundran
Verkligheten känns långt från verklig
Håren reser sig på armen trots den tryckande hettan
En tyngd pressas över mitt bröst
En tår som brister mot det hårda golvet långt där borta
Det vrids om i magen
Det är inte min scen än, inte min tur
Hårda ord och frustrerade gester
Skälvande axlar
Försök till att trösta, omfamna
Men det är svårt
Svårt att förstå
Svårt att nå ända in
Svårt att inte brista

Det är ord som inte är menade för mina öron
Ord som inte borde yttras
Skuld som aldrig bör läggas
Och det är pinsamt att höra
Men ändå lyssnar jag
Som en tjuv kurar jag ihop mig
Smyger fram på lätta tår
Men rädslan är ofattbar
Tyngden så ofantlig
Hur kan man göra så
Är frågan som ekar i mitt huvud

Peace