Like I give a rats ass? (Seriously, I need something – now.)

Har konstaterat: Marx var en pessimistisk jävel som ansåg att allt som har med kultur att göra är negativt – så länge man inte nått det där slutgiltliga målet, dvs när man insett sitt klass- och identitetsvärde (medvetande) och kan göra revolution och på så sätt skapa ett nya sociala normer och därigenom ett nytt samhällssystem.

Vidare konstateranden: Durkheim tyckte att kulturen var en absolut nödvändighet eftersom utan den skulle vi inte längre existera som unika individer utan skulle vara precis likadana och stå som fån och stirra på varandra utan att kunna utbyta något av värde (eftersom allt vi gjorde var precis likadant). Kollektivets identitet var dessutom viktigare än individens eftersom det skulle splittra samhället och på sätt inte skapa konsuens. Utan kultur är vårat samhälle endast en plats av kaos.

Kul, jag har läst kapitel två och börjat på kapitel tre. Jag har typ hundra sidor kvar att konstatera på.

And all I want is to lie down, get som fucking rest and feel your arm around me.

(Would you dream with me if I asked you to?)

Jaja, har ju en del att ta mig igenom. Kanske måste svepa en till kaffekopp? Hualigen..

Peace

Annonser