It was something I would like to share with you (between theories of conspiracies)

Magnus Betnér kan konsten om att leverera samhällskritik på ett roligt sätt. Det tilltalar mig. 😀 Enjoy!

Peace